Proje İdaresi

Proje yönetimi projelerin efektif ve etkili şekilde hayata geçirilebilmesi için bilgi,kabiliyet ve tekniğin tatbik edilmesi sürecidir.Safir proje ekibi ürün bilgisi,proje tecrübesi yanısıra projedeki bütün paydaşlarla iyi bir iletişim kurulması gerektiğine inanır.

Safir'in başındaki proje sorumlusu , ekibiyle beraber donanım hizmetlerini gerçekleştirirken müşterilerimizi rahat ettirme ve tek kişi ile bağlantı kurulması kolaylığı sağlama adına diğer inşaat faaliyelerini de koordine edebilir.